Repositori Publikasi Penelitian Universitas Syiah Kuala

Daftar Publikasi

1. 2023Penulis Muhammad Nazar, Siti Uliah, Erlidawati
Judul publikasi Lab Virtual AR Korosi
https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/c?code=ZGRhNDliNzljMDMxMDE2MGFmMTJhZTUwMWQ5MmJlYTgK
2. 2022Penulis Muhammad Nazar, Rahmatillah
Judul publikasi AR SPU
3. 2022Penulis Basri A Gani, Subhaini, Muhammad Nazar
Judul publikasi Pembuatan Kitosan Dari Cangkang Kepiting
4. 2022Penulis Muhammad Nazar, Reni Anggita
Judul publikasi AR Tata Nama Senyawa Hidrokarbon
https://drive.google.com/file/d/1LAEf3lYWyIvKuVWgTmtb64rnrfVVJTec/view?usp=sharing
5. 2022Penulis Muhammad Nazar, Inda Mutia Noviyanti
Judul publikasi AR Alat-Alat Laboratorium
https://drive.google.com/file/d/13EpyE57SbGeofCB7FQLXsIYCy4WSUTr0/view?usp=sharing
6. 2022Penulis Muhammad Nazar, Tjut Siti Shafura
Judul publikasi AR Reaksi Reaksi Kimia
https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/c?code=ZTkyZTM4MDBlMmNiMWVkOTVmMDVmMDliYTQxNjhhMDEK
7. 2021Penulis Muhammad Nazar
Judul publikasi Chem4Fun
https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/c?code=ZmZlZTQ3NmUwMmRmZjA2MjM2OThmNjdkOTk2Yjk4NGYK
8. 2021Penulis Muhammad Nazar
Judul publikasi AR Atom
9. 2019Penulis Muhammad Nazar
Judul publikasi AR Kimia
https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/c?code=nWT4AEX5UhbjgGL2yoM%2B5oeGNIYX2dPQJUTkv5coa50%3D
10. 2018Penulis Muhammad Nazar
Judul publikasi ChemDic
https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/c?code=gfcJjd%2FJIM%2BbtB1b3X9ZXx0MvsVRR8cq4Qk2BDV5xKc%3D